Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Univerzální odmašťovací prostředek Toren 762-1

Určení:

TOREN 762-1 je biologicky odbouratelný vodný, univerzální prostředek k odmašťování a čištění silně znečištěných kovových výrobků. Výborně uvolňuje nečistoty z povrchu materiálu, chrání proti korozi. Je určen pro použití ponorem, nástřikem i v průmyslových pračkách. Vzhledem k tomu, že obsahuje inhibitory korze, které mohou reagovat s barevnými kovy, je použití přípravku vždy nutné předem odzkoušet.

Aplikace:

Před použitím je nutné prostředek naředit v předepsaném poměru, tj. na jeden kg čisticího koncentrátu přidat 20 kg vody. Voda může být použita z vodovodního řádu, ale nejlepších výsledků a největší životnosti prostředek dosahuje, pokud je naředěn destilovanou vodou.

Před zahájením čištění, zahřejeme roztok prostředku na 40-60°C. S vyšší teplotou roste rychlost čištění a odmašťování. Prostředek je možné použít i při pokojové teplotě, ale v takovém případě se časy několikanásobně zvyšují oproti použití za tepla. Vodný roztok čisticího a odmašťovacího prostředku necháme působit nejméně 5 minut. (Přesná doba je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a jeho znečištění.) Po úplném očištění povrchu materiálu, ukončíme proces a roztok necháme okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Po ukončení procesu mytí se lázeň nechá odstát. Na dně mycího zařízení se usadí aglomeráty mechanických nečistot o velikosti až desítek mm. Ty je možné odpustit, nebo jinak mechanicky odstranit. Na povrchu čisticí kapaliny se odloučí vrstva nečistot lehčích než voda. Ty je možné odebrat nebo odloučit pomocí vhodného separátoru.

Výhody:

  • vysoká účinnost
  • obsahuje pasivátory, které chrání povrch kovu chemickou reakcí
  • obsahuje inhibitory koroze, takže po použití nedochází k rezavění nebo tvorbě patiny
  • netoxický
  • biologicky rozložitelný
  • široké spektrum použití

Upozornění:

Prostředek TOREN 762-1 je dráždivý. Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou a vyhledat lékaře.

Přestože prostředek obsahuje odpěňovací složky, může v některých zařízeních dojít k tvorbě pěny. Pokud je pěna na závadu mycímu procesu, doporučujeme na povrch lázně nanést odpěňovač.

Účinné látky:

Neionogenní povrchově aktivní látka, chelaton, benzaminový inhibitor koroze.

Balení:

Koncentrát se dodává v 25 l, 50 l plastových sudech, ve 200 l barelech a v 1 m3 IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v plastových nebo kovových nádobách mimo dosah sálavého tepla a UV záření. Skladovací teplota 4 – 40°C.

Likvidace:

Vypotřebovanou lázeň prostředku TOREN 762-1 shromažďujeme a předáme organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů. Pokud je součástí mycího zařízení odlučování nečistot, pak lázeň cirkulujeme a pouze s odloučeným kalem se zachází jako s odpadem.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Joomla Templates by Joomla51.com