Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Inhibitory koroze pro vodní systémy TOREN 551 a 555

Kontaktně-vypařovací inhibitory koroze kovů pro vodní systémy TOREN 551 a TOREN 555 jsou bílé až nažloutlé, sypké krystalické produkty vzájemných reakcí anorganických a organických látek s přísadou aditiv, dobře rozpustné ve vodě.

Od běžných vypařovacích inhibitorů (VCI) se liší tím, že oba prostředky mají zvýšenou afinitu ke kovům, snížený výparný koeficient a zvýšenou rozpustnost.

Oba výrobky se řadí do skupiny antikorozních prostředků s inhibičním účinkem pro krátkodobou i dlouhodobou ochranu v souladu s ČSN 03 8205.

Svým složením je TOREN 551 určen k ochraně ocelových cirkulačních vodních uzavřených systémů. Kontaktně-vypařovací inhibitor koroze TOREN 555 má rozšířenou protikorozní účinnost nejen na ochranu železných kovů, ale i na ochranu výrobků z barevných kovů a jejich slitin, zejména mědi, mosazi, bronzy, slitin hliníku ap. Je určen k ochraně cirkulačních vodních systémů s výskytem materiálové rozmanitosti konstrukce. Prostředky jsou též velmi vhodné jako inhibiční přísady do oplachových lázní po otryskávání, odmašťování a pasivaci povrchu. Velké uplatnění mají jako protikorozní přísady do vodních barev, vodních mycích prostředků, na mezioperační ochranu a jako přísada do tryskacích směsí.

Směrné hodnoty koeficientu inhibice jsou pro oba výrobky uvedeny v závislosti na koncentraci inhibitoru v následující tabulce.

 

Typ prostředku
obsah 0,01% hmotnosti
obsah 0,1% hmotnosti
obsah 1% hmotnosti
ocel
měď
ocel
měď
ocel
měď
TOREN 551
0,30
-
0,67
-
0,98
-
TOREN 555
0,27
0,78
0,64
0,92
0,96
0,94

Metody aplikace

Vypařovací inhibitory koroze kovů TOREN 551 a TOREN 555 zabezpečují ochranu v mnoha variantách aplikací. Významné je především využití jako inhibiční přísada do vodních náplní nízko-tlakých teplovodních a chladicích systémů, přípravě či dodatečné úpravě inhibičních a pasivačních lázní a oplachů po alkalickém odmašťování, čištění povrchu otryskáváním, ochrana vnitřních stěn zásobníků a rozvodů tlakových plynů ap. Pokud se inhibitory používají jako přísada do barev a jiných vodních výrobků, je nutné jejich účinnost a dávkování odzkoušet.

Při aplikaci se přihlíží k směrným hodnotám koeficientu inhibice podle potřeby ochranného účinku. Obvykle se inhibitory aplikují v množství 0,5 až 2 kg na 100 l vodní lázně. Doporučuje se využívat vodu demineralizovanou, zejména se sníženým obsahem chloridových a síranových iontů, kde pH nesmí být nižší než 7,0.

Výhody

Snadná aplikace, vysoká inhibiční účinnost, současný kontaktní i vypařovací účinek, dlouhodobost ochranného působení, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, biologická odbouratelnost, snadná likvidovatelnost - inhibitory bez obsahu těžkých kovů, sloučenin chromu, olova ap.

Balení

Vodo rozpustné kontaktně-vypařovací inhibitory koroze se dodávají v plastových sudech. Podle přání zákazníka lze dodávat minimálně 10 kg inhibitoru v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat již připravené roztoky inhibitoru podle zadání.

Joomla Templates by Joomla51.com