Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Koncentrát inhibitoru koroze Toren 311-3

Určení:

Koncentrát TOREN 311-3 je nahnědlá kapalina obsahující inhibitory koroze, pasivátory a pomocné přípravky. Koncentrát doporučujeme ředit destilovanou, demineralizovanou nebo deionizovanou vodou. Je možno použít i vodu z vodovodního řádu, ale o něco se sníží účinnost. Vzniklý roztok slouží jako prostředek pro umytí kovových výrobků a jejich současnou konzervaci proti korozi. Používá se zejména pro odstranění obráběcích emulzí a mezioperační konzervaci polotovarů, nebo jako oplachový prostředek finální konzervace výrobků, pokud nejsou vystaveny působení vody, nebo zkondenzované vlhkosti. Ale je také účinný na zastavení počáteční bodové nebo mezikrystalové koroze.

Aplikace:

Prostředek lze použít trojím způsobem:

 1. Používá se koncentrovaný, ponorovým způsobem, pro odstranění korozních vrstev z povrchu mědi nebo zinku a jejich slitin. Tj. korozí poškozený předmět se ponoří do koncentrátu a ponechá v něm, pokud nedojde k odstranění nežádoucích vrstev. Proces lze intenzifikovat mechanicky, například kartáčováním nebo cirkulací lázně. Po ukončení procesu se provede oplach vodou tak, aby nedošlo k úplnému umytí inhibitorů. Nebo se přebytečný inhibitor odstraní ofoukáním vzduchem nebo pomocí savého materiálu (utěrky). Účelem je ponechání na povrchu kovového výrobku jen mikrovrstvy inhibitorů a pasivátorů, protože ty stačí pro dostatečnou ochranu proti další korozi. Silnější vrstvy by vedly ke změně barevného vzhledu, přičemž by nezvýšily korozní ochranu.
 2. Častěji se TOREN 311-3 používá v ředěné formě, jako oplachový, mycí a konzervační prostředek. Ředění se provádí vodou v poměru 1:14 až 1:8. Roztok je možné použít v průmyslových pračkách s postřikem, do ručních mycích stolů i pro mytí ponorem. Těmito způsoby se dosáhne v jednom stupni umytí povrchu výrobku a jeho současná konzervace (pasivace). Nebo se jen nanáší vhodným způsobem na povrch umytého výrobku (nástřikem, štětcem, hadrem, politím) za účelem dosažení proti korozní ochrany.
 3. Vzhledem k tomu, že TOREN 311-3 má antimikrobiální vlastnosti, je možné jej použít do vodních okruhů, kde hrozí mikrobiální kontaminace. Ředění se provádí opět vodou v poměru 1:14 až 1:8. Roztok zamezí nárůstu kolonií mikroorganizmů a současně chrání kovové součásti okruhu proti vzniku koroze.

Doba ochrany proti korozi činí podle použitého materiálu: V suchých podmínkách, kde nedochází ke srážení vlhkosti na povrchu výrobku až 12 měsíců. V temperovaných zastřešených objektech přibližně 3 měsíce. Tam, kde občas dochází ke kondenzaci vlhkosti, zhruba 3 týdny.

Výhody:

 • snadná aplikace
 • vysoká antikorozní účinnost
 • univerzálnost v používaných technologiích
 • biologická odbouratelnost
 • kapalina současně slouží jako mycí i antikorozní konzervační prostředek
 • má antimikrobiální efekt

Upozornění:

 1. Použité inhibitory koroze a pasivátory jsou rozpustné ve vodě. Pokud tedy dojde k jejich umytí vodou, nebo jsou vystaveny účinku zkondenzované vlhkosti, dojde k jejich odplavení a tím ke ztrátě konzervační účinnosti.
 2. Uvedené doby protikorozní ochrany jsou orientační, protože účinnost inhibitorů a pasivátorů závisí na druhu ošetřeného materiálu a jeho chemickém složení.
 3. Voda použitá pro ředění musí mít pH minimálně 7.
 4. Prostředek je vyprojektován na mezioperační konzervaci. Proto u některých znečištění jeho mycí schopnost nemusí postačovat. Zejména se jedná o znečištění oleji nebo některými emulzemi. V takovém případě je nutné použít antikorozní kapaliny se silnějším mycím a odmašťovacím účinkem. Například TOREN 311-2 nebo některý produkt řady TOREN 761.
 5. Pokud byly ve znečištění na povrchu výrobku obsaženy antikorozní přísady, je nutné si předem odzkoušet, že nedochází k nežádoucí chemické reakci mezi těmito aditivy a inhibitory koroze v roztoku TOREN 311-3.
 6. Prostředek má schopnost rozpouštět barvy.
 7. Ředěním vodou se může roztok zakalit. Zákal nemá vliv na antikorozní účinnost.
 8. KORING 311- 3 a jeho roztoky nevystavovat teplotám nad 70 °C.
 9. Neskladovat v PET obalech a styrenových kopolymerech. Narušuje některé gumové směsi.

Balení:

Koncentrát TOREN 311-3 se dodává v plastových (PE) kanystrech 10 l, 25 l, 30 l, a v sudech 200 l.

Skladování:

Skladovatelnost výrobků je 12 měsíců v uzavřeném obalu při teplotě do 30°C a při vyloučení vlivu přímého slunečního záření.

Joomla Templates by Joomla51.com