Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Patina na měď a její slitiny - TOREN 255-X

Patiny jsou vodné roztoky. Používají se na nové výrobky z mědi a jejích slitin pro získání vzhledu starého, povětrnosti vystaveného, povrchu. Roztok chemicky reaguje s mědí a jejími slitinami na sloučeniny vytvářející barevnou patinu. Patiny řady TOREN 255 jsou vyrobeny tak, aby reagovaly za běžné venkovní teploty do bodu mrazu.

Doba reakce se různí podle klimatických podmínek, druhu patiny i podle složení upravované slitiny.

Přehled barevných odstínů uvádí následující tabulka.

název

barva

TOREN 255-1

tmavě zelená

TOREN 255-2

modrozelená

TOREN 255-4

žlutozelená

TOREN 255-5

hnědočerná

Barevný odstín se může lišit podle konkrétního složení měděné slitiny, ale dokonce i v závislosti na jiné výrobní šarži měděného nebo slitinového výrobku. To je zapotřebí mít na paměti, pokud se patinují například měděné střechy, kdy jednotlivé šarže plechu mohou vykázat barevné rozdíly. Předchozí účinek povětrnosti, například i doba po kterou byl výrobek vystaven vzduchu, může mít vliv také. Proto je doporučeno, před použitím patiny, si vždy udělat zkoušku.

Metody aplikace

Povrch, který má být pokryt patinou, se odmastí. Organické odmašťovací prostředky nejsou vhodné, protože zanechávají šmouhy. Nejvhodnější jsou vodné roztoky saponátu. Při použití průmyslových vodných odmašťovacích prostředků je nutné vyloučit takové, které obsahují kyseliny nebo alkálie. Po odmaštění se saponát umyje vodou. Složení mycí vody však může ovlivnit výsledný barevný efekt patiny. Například voda obsahující uhličitany vede k tmavším odstínům, zatímco chlorovaná voda způsobuje zelenější zabarvení výsledné patiny.

Roztok patiny se nanáší na povrch upravovaného předmětu ponorem, nástřikem, štětcem, hubkou nebo válečkem.

K úplné reakci patiny je zapotřebí přístupu vzdušného kyslíku. Proto reakce po nanesení prostředku určitou dobu dobíhá. Reakce probíhá tak dlouho, dokud je povrch předmětu vlhký. Zvýšené teploty proto vedou ke zkrácení reakčního času a k nedostatečné reakci. Také prostředí se zvýšeným prouděním vzduchu, kde dochází k rychlému odparu vody, snižuje účinnost reakce.

Sytost barvy lze ovlivnit opakováním nánosu roztoku prostředku. Nový nános je možné provádět do ještě mokrého povrchu. Mezi jednotlivými nánosy je nutné počkat na oxidaci vzduchem, aby bylo vidět jaký je barevný výsledek poslední úpravy.

Po ukončení reakce a po úplném uschnutí, je vhodné nadbytečné produkty chemické reakce z povrchu umýt. Část reakčních produktů je rozpustná ve vodě a může být smyta deštěm. Umytí se provádí čistou vodou. Umytím dochází k částečné změně barevného tónu. Tohoto jevu lze využít k dosažení určitého barevného efektu. Tj. intenzitou mytí nebo použitím kombinace mytí a dalšího nánosu prostředku.

Upozornění

Roztok patiny je zdraví škodlivý při požití, dráždí oči a pokožku. Pokud se dostane do oka, je zapotřebí ho propláchnout velkým množstvím čisté vody. Při práci je zapotřebí používat ochranné pracovní pomůcky, gumové rukavice a brýle.

Chemické sloučeniny vznikající při reakci prostředku s mědí mají baktericidní účinek a nesmí kontaminovat povrchové nebo i kanalizační vody.

Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobku je 12 měsíců v uzavřeném obalu.

Balení

Patiny se dodávají v plastových (PE) kanystrech 5, 10, 25 l a v plastových sudech 200 l. Po dohodě je možné dodat i v jiných obalech. Minimální odběr 25 l.

Joomla Templates by Joomla51.com