Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Průmyslové pračky

Průmyslová pračka Simplex 100-120

Mycí a odmašťovací stoly

Zakázkový mycí sůtl Stabil Inox

Kapaliny a jejich výměny

Dodávka kapalin a jejich výměnný systém

Nýty a nýtovací nářadí

Spojovací materiál a nýtovací nářadí

Čistící a konzervační kapaliny TOREN 141 a 145

Obecný úvod

Čistící a konzervační kapaliny TOREN 141 a TOREN 145 jsou světle žluté až slabě nahnědlé kapaliny nízké viskozity. Jedná se o směs vysokorafinovaných kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů a jiných aditiv.

Oba výrobky jsou určeny k čištění a konzervaci kovových výrobků, a to TOREN 141 výrobků ze železných kovů a TOREN 145 výrobků ze železných i barevných kovů, zejména z nelegovaných i legovaných ocelí, mědi, mosazi, slitin hliníku, stříbra aj. Prostředky se používají jak v průběhu mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích, tak i ke konečnému čištění a konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Čistící a konzervační kapaliny jsou vhodné především pro přípravu povrchu a krátkodobou dočasnou ochranu v souladu s ČSN 03 8205. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film, který v převážné většině případů není nutné odstraňovat.

Směrné doby ochrany (v měsících) jsou pro oba výrobky uvedeny v závislosti na podmínkách skladování a přepravy v následující tabulce.

TypVolná atmosféraSkladovací přístřešekNeklimatizovaný sklad
obal typu Vobal typu Pobal typu Vobal typu Pobal typu Vobal typu P
TOREN 141
-
3
3
6
5
9
TOREN 145
1
5
4
9
6
12

Vysvětlivky:

  • údaje jsou uvedeny v měsících
  • obal typu V - obal vodotěsný, propustný pro vodní páru, např. obal z voskového papíru
  • obal typu P - obal parotěsný, nepropustný pro vodu a málo propustný pro vodní páru, např. obal z polyetylénové fólie a se spoji uzavřenými svárem

Metody aplikace

Čistící a konzervační kapaliny TOREN 141 a TOREN 145 lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do čistící lázně.

Prostředky lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji i jinými konzervačními prostředky. Vhodná je zejména kombinace filmu čistící a konzervační kapaliny a následně vytvářené vrstvy konzervačních olejů TOREN 201 nebo TOREN 205. Ochranný efekt lze zvýšit vhodným ochranným obalem.

Příklady použití

Čištění a dočasná ochrana strojírenských, hutnických, elektrotechnických aj. výrobků při přepravě a skladování. Výrobky se po čištění a konzervaci ukládají do papírových obalů, krabic, beden nebo kontejnerů buď přímo, nebo po následné konzervaci konzervačními prostředky. Čistící a konzervační kapaliny lze využít pro potrubí, nádrže, zbraňové systémy, textilní stroje, náhradní díly ap.

Výhody

Vysoká čistící schopnost integrovaná s ochrannou účinností při nízké spotřebě, relativně dlouhodobé ochranné působení, široké meze mísitelnosti s konzervačními prostředky, palivy a provozními médii, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, univerzálnost účinku u kapaliny TOREN 145.

Balení

Čistící a konzervační kapaliny TOREN 141 a TOREN 145 se dodávají v plastových kanystrech o obsahu 30, 50, 60 l nebo v 200 l sudech. Podle přání zákazníka lze dodávat minimálně 10 l kapaliny v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat výrobky jinak upravené podle zadání.

Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobků je 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami III. třídy.

Joomla Templates by Joomla51.com